בתחום משפט העבודה

מייסדי המשרד הינם בעלי מומחיות וידע רב בתחום משפט העבודה על כל נדבכיו והיבטיו השונים (ייצוג עובדים ומעבידים בבתי הדין לעבודה, בהליכי שימוע, גישור ובוררות בסוגיות הנובעות מיחסי העבודה וסיומם; וכן ייצוג מעבידים בהליכים מול משרד הכלכלה – היחידה להגברת האכיפה).

מייסדי המשרד מייצגים ומלווים באופן אישי את קהל הלקוחות (עובדים ומעבידים) בתביעות שעניינן הטרדה מינית, תביעות להכרה בקיומם של יחסי עובד – מעביד, וכן בתביעות בגין התעמרות והתנכלות תעסוקתית.

לעו"ד דלומי ולעו"ד קנפו לוי מומחיות רבה בהליכים דחופים (סעד זמני) שעניינם מניעת פיטורים/ ניוד מתפקיד/ הליכי מכרז לתפקיד/ שינוי בתנאי העסקה.

במרוצת השנים, נזקפו לזכות עו"ד דלומי ועו"ד קנפו לוי הישגים רבים גם בתחום משפט העבודה, חלקם תקדימיים, להלן מקצת הדוגמאות:

• ע"ע 12 – 11 – 365– נדחה ערעור על פסיקת בית הדין לעבודה בבאר שבע, אשר קיבל את תביעתו של מר ליבנה (אותו ייצגנו) לפיצוי פיטורים מחמת מצב רפואי של אביו.

• עב' 12 – 05 – 46007 – התקבלה תביעתו של העובד לפיצוי פיטורים וזכויות נוספות לאחר שנקבע כי התפטרותו היתה בדין מפוטר וכי אכן הלינו זכויותיו לאורך השנים.

• עב' 11 – 04 – 20343– התקבלה תביעתו של עובד לזכויות שונות מכוח צו ההרחבה בענף החקלאות וכן התקבלה טענתו לפי התפטר בדין מפוטר.

• ס"ע 10 – 05 – 13799– התקבלה במלואה תביעתה של עובדת זרה נגד מעסיקה (אותו סעדה) בעילה של הטרדה מינית חמורה ביותר. לאחר הליך הוכחות ארוך הוכחו אחת לאחת כל טענותיה של העובדת ונפסקו לזכותה זכויות בהיקף של 300,000 ₪ ובנוסף עוד 50,000 ₪ בגין הוצאות משפט.

• ס"ע 10 – 07 – 37043– התקבלה תביעתה של מזכירה בחב' אשר עיסוקה בחקלאות, לזכויות רבות, ובכלל אלה פיצוי הלנה, וזכויות שונות מכוח צו ההרחבה בענף החקלאות כמו כן נפסק אף פיצוי משמעותי בגין אי עריכת שימוע.

• ס"ע 11 – 07 – 48531 – התקבלה תביעתה של עובדת לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין ועל רקע טיפולי פוריות. בית הדין לעבודה פסק לזכות העובדת 100,000 ₪ פיצוי תוך שהוא לא חוסך בביקורת מהמעסיק נוכח התנהלותו.

• ס"ע 10 – 03 – 32065– התקבלה תביעתה של עובדת לתשלום עשרות אלפי ₪ הפרשי שכר ממעסיקתה – רשות שלטונית.

• ס"ע 10 – 05 – 26012– נדחתה באופן מוחלט תביעתו של עובד כנגד מעסיקו לאחר הליך הוכחות שלם ותוך פסיקת הוצאות לחובת העובד (לציין כי אף ערעור שהגיש העובד נדחה במלואו על ידי בית הדין הארצי לעבודה).

• ס"ע 10 – 04 – 8215– התקבלה תביעת עובד אותו ייצגנו לזכויותיו הסוציאליות ובהיקף של כ 1/4 מליון ₪ הן כנגד החברה בה עבד והן כנגד בעלי המניות ולאחר הרמת מסך.

• ס"ע 10 – 02 – 27841– התקבלה במלואה תביעת עובדת לתשלום פיצוי פיטורים, הפרשי זכויות שונות וכן פיצוי הלנת פיצוי פיטורים בסכום משמעותי ביותר.

• ס"ע 1585/09 – נתקבלה תביעתה של התובעת לזכויות מכוח צו ההרחבה בענף החשמל וכן לפיצוי פיטורים וזאת לאחר קבלת טענתה להתפטרות בדין מפוטר.

• עב' 2229/08– נדחתה באופן מוחלט תביעתו של שותף אשר טען כי בינו לבין מרשנו נתקיימו יחסי עבודה. בית הדין קיבל את טענת ההגנה וקבע כי חרף העובדה שהופקו תלושי שכר הרי שבין הצדדים התקיימו יחסי שותפות ולא יחסי עבודה.

• ס"ע 1121/08 – התקבלה תביעתה של מנהלת מחלקת הגינון ברשות שלטונית להצהיר על בטלות החלטה לניידה מתפקידה. נקבע פוזיטיבית כי החלטת הניוד (אותה "תקפנו" בתביעה) נתקבלה משיקולים זרים וכי לא התקיים שימוע כדין טרם קבלת ההחלטה. נפסקו כמו כן פיצויים בגין התנהלותה הכושלת של העירייה וכן נפסקו הוצאות משפט משמעותיות.

• עב' 3107/05– התקבלה תביעת עובד לזכויות שונות וזאת גם בגין חלק מתקופת ההעסקה אשר כלל לא דווחה על ידי המעסיק ובגין חלק מהשכר בפועל, אשר אף הוא לא דווח על ידי המעסיק.

• עב 1155/02 – אושר פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה אשר קיבל את תביעת העובד. המדובר בפסק דין תקדימי ועקרוני אשר השווה את תנאי עבודתם של שוטרים לשוטרות בהיבט של קיצור יום עבודה על רקע טיפול בילדיהם.

• ה"פ (ב"ש) 2079/02– בהליך תקדימי בוטלה הרחקתם של 5 חברי אגודת הסטודנטים.

• המ' 1890/07 – התקבלה עתירתו של מנהל הארנונה בעיריית רמלה אשר ביקש, לאחר פרישתו, לעסוק בתחום הארנונה ולייצג את תושבי העיר מול העירייה וסורב באופן גורף על ידה. בית המשפט קיבל את עמדת העותר, והעניק לו את הסעד המבוקש לאור התכלית והעקרונות הקבועים בחוק יסוד חופש העיסוק.

• תא (ב"ש) 2000/09– בית הדין האזורי לעבודה ביטל פיטוריהם של שני עובדי עיתון "ידיעות אחרונות" מחמת פגמים קשים וחמורים שנפלו בהחלטה ובהליך פיטוריהם.

• עב' 8295/08- בית הדין לעבודה נעתר לתביעתה של מנהלת מחלקת החינוך בעיריית קריית גת תוך מתן צווים שונים לטובתה לביטול השעייתה ובהמשך פיטוריה, ותוך קביעת ממצאים חמורים אודות התנהלות פסולה של העירייה והעומד בראשה.

• עב' 5155/04 – התקבלה תביעתה של עובדת משרד התמ"ת שסבלה מהתנכלות חמורה. בית הדין חייב את המדינה להציב את התובעת בתפקיד בו זכתה במכרז, תוך חיוב המדינה בתשלום הוצאות שונות ובפיצוי כספי מיוחד בגין התנהלות פסולה של המדינה כלפיה (ערעור המדינה לבית הדין הארצי לעבודה נדחה).

• עב' 2483/04 – התקבלה תביעתו העקרונית של עובד לפסוק לזכותו פיצויים מיוחדים וזאת על רקע העובדה שפיטוריו נבעו בשל "תעוזתו" לבקש זכויות סוציאליות;

• עב' 1801/03 – פסק דין תקדימי במסגרתו הכיר בית הדין לעבודה בסמכותו לדון בתביעת עובד נגד ההסתדרות (ולא כנגד המעסיק…) אשר טען כי ההסתדרות התרשלה בייצוג מול מעסיקו, ופעלה בניגוד לחובת השליחות והנאמנות שהיא חבה כלפיו.

• עב' 2401/05 – התקבלה תביעתה של עובדת להרים מסך ולחייב באופן אישי אדם אשר לא היה בעל מניות או מנהל רשום בחברות שהנפיקו תלושים, וזאת לאחר שנאספו ראיות ועדויות אשר לימדו כי הנ"ל שלט למעשה בחברות (איש צללים(.

• תיק תא 1958/06 – פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון המכריע בשאלה האם פסק דין שניתן על ידי בית משפט לתביעות קטנות מהווה "מעשה בית דין".

בתחום הביטחון הסוציאלי-

מייסדי המשרד הינם בעלי מומחיות וידע רב בתחום הביטחון הסוציאלי – מימוש זכויותיהם הרפואיות והאחרות של נכים בגין נזקי גוף מול המוסדות השונים, לרבות המוסד לביטוח לאומי (בתביעות להכרה כנפגעי עבודה / נכות כללית ואובדן כושר עבודה), משרד הביטחון – קצין התגמולים, חברות הביטוח, קופות הגמל, קרנות הפנסיה ומס הכנסה.

במרוצת השנים נזקפו לזכות עו"ד דלומי ועו"ד קנפו לוי הישגים רבים, חלקם תקדימיים, להלן מקצת הדוגמאות:

• הוכרו תביעותיהם של מבוטחים להכיר באירועי אוטם שריר הלב כפגיעה בעבודה (בין היתר על רקע פיטורים/ ניוד מתפקיד/ הודעה על צמצומים/ מחלוקת עם המעסיק/ לחץ ועומס בעבודה);

• הוכרו תביעותיהם של נגרים/ פחחים/ עובדי מוסך/ רתכים להכרה בנזקי שמיעתם כפגיעה בעבודה;

• הוכרו תביעותיהם של עובדי הוראה להכרה במחלת הצרידות כפגיעה בעבודה;

• שורה ארוכה של מקרי תסמונת תעלה קרפלית שהוכרו כפגיעות בעבודה;

• הכרה במחלת סרטן העור כפגיעה בעבודה על רקע חשיפה יומיומית לשמש;

• הוכרו תביעותיהם של מבוטחים להכיר במגבלותיהם בנפש כפגיעה בעבודה על רקע תנאי עבודה סטרסוגניים/ פיטורים/ ניוד מתפקיד/ התעמרות תעסוקתית/ מחלוקת עם המעסיק;

• הוכרו תביעותיהם של עובדים מענף הבנייה (טייח/ צבע/ אינסטלטור/ רצף ) להכיר בנזקם בגב/ בברכיים/ בכתפיים כפגיעה בעבודה;

• הוכרו תביעותיהם של עובדים אשר נחשפו בעבודתם לחומרים כימיים/ אבק מתכתי/ להכיר במחלת הריאה כפגיעה בעבודה;

• הכרה בתסמונת המעי הרגיז ככזו שנגרמה על רקע מתח ואירועים סטרסוגניים בעבודה;

• אושרו תביעותיהם של חולי תסמונת פיברומיאלגיה כפגיעות בעבודה על רקע אירועי לחץ נפשי מתמשך/ אירועים בחיי העבודה (הודעות על צמצומים/ פיטורים/ התנכלות והתעמרות תעסוקתית);

• אושרו תביעותיהם של חולי סכרת כנפגעי עבודה על רקע אירועים סטרסוגניים בעבודתם;

• פסקי דין תקדימיים בעניין מורשי הנהיגה (הן באשר למיקום גאוגרפי והן באשר לזהותם);

צרו קשר

משרדנו

© 2022 משרד עו"ד דלומי | לוי | ושות' כל הזכויות שמורות